Karate Kids


I Shi Kon Kampkunst Center er træningen for børn specielt tilrettelagt efter børnenes behov og vi betragter karate som en ideel aktivitet for børn. Men hvorfor er netop karate så godt for børn?

 

Alsidighed

I karate anvendes hele kroppen lige meget. Det vil sige at man ikke kun bruger den ene side, men bruger venstre og højre side lige meget. Man anvender ikke kun armene, men også benene. På denne måde giver karate en alsidig motorisk træning.

 

Motorisk og social udvikling

Gennem karatetræning udvikler barnet sig til et selvstændigt individ – et individ som tror på sig selv og bliver mere og mere sikker på sin kunnen. De motoriske færdigheder spiller en meget stor rolle i denne udvikling. De er nemlig en forudsætning for barnets sociale udvikling – de motoriske færdigheder er nødvendige for at barnet skal kunne lege på samme vilkår som andre børn og for at det kan blive accepteret og fuldt ud deltage i hverdagens aktiviteter. Barnet skal både have fysisk og psykisk overskud til at kunne overskue og tage hensyn til, hvad de andre børn laver.

Mental udvikling
Gennem træning af karates tekniske og fysiske færdigheder opbygges gradvis en bedre koncentrationsevne, ligesom børnene lærer at tage hensyn og respektere andre. Vi opmuntrer børnene til selvstændighed ved i dele af træningen at give dem et ansvar for deres egen udvikling. På denne måde udvikles engagement og en positiv holdning til det meningsfyldte i at stræbe efter at udvikle sig.

Børn træner

 

Selvforsvar

Gennem karatetræning udvikler børnene selvforsvarsfærdigheder, som giver dem selvtillid hvis de skal slås – men samtidig understreges det at slagsmål er den absolutte sidste udvej til løsning af uoverensstemmelser.

Når børnene lærer selvforsvar betyder det, at de lærer at stoppe en kamp. Grunden til at de kan stoppe en kamp uden at slås er at de ikke er bange – eller i det mindste mindre bange for den anden person. Børn med selvtillid udviklet gennem karate ved at de kan forsvare sig selv. Denne selvtillid og viden betyder at de ikke behøves at slås for at bevise noget for nogen, idet de med sig selv ved at de er stærke.

Plads til alle i idrætsgrene hvor konkurrence er vigtigst sker der en slags eliminering og dermed er forbundet en nederlagsfølelse. I fx fodbold er der spillere, som spiller meget og andre som slet ikke får lov til at være med til at spille. Det er meget sørgeligt for dem der ikke må være med. I livet ved man aldrig; dem som måske ikke er dygtige i dag bliver måske dygtigere senere i livet. Der bør ikke være nogen eliminering eller nederlagsfølelse. I Shi Kon Kampkunst Center kan alle træne lige meget uden at være oversidder eller blive sat af holdet. Selv om der findes konkurrencer i karate indtager de kun en meget begrænset rolle i Shi Kon Kampkunst Center.

KarateKids_1

Kammeratskab

Det er vigtigt at have kammerater i livet. Vores karate baserer sig ikke på eliminering; alle er lige vigtige. Under disse forhold er det lettere at forme rigtige kammeratskaber end i en konkurrence-situation.