Karate


Karate i Aalborg hos Shi Kon

Karate, eller karate-do betyder “tom hånd” eller “den tomme hånds vej” (kara=tom, te=hånd, do=vej). Navnet understreger, at der er tale om en kampkunst der hovedsageligt foregår uden våben. Grundprincippet er at udvikle kroppen til et effektivt våben, som kan benyttes til forsvar og angreb på rette tid og sted.

Det vi kender som karate i dag er resultatet af en mange århundrede lang udviklingshistorie. Karate har sine rødder i Shaolin templet i Kina og blev yderligere udviklet på Okinawa, inden den kom til Japan. Fra Japan blev karate udbredt til resten af verden.

I Japan blev karate organiseret i 4 hovedstilarter: Shotokan, Shito-ryu, Goju-ryu og Wado-ryu. Der findes mange andre stilartsorganisationer indenfor karate, men de 4 nævnte anses fortsat som hovedstilarterne.

Karate er i dag udbredt til hele verden, hvor den trænes som selvforsvar, sport og livsstil. De forskellige stilarter og de enkelte klubber adskiller sig bl. a. ved hvordan de forskellige sider af karate vægtes.